Elgane Motorsykkelklubb-Motorsport

  • Adresse: Elgane Motorsykkelklubb, Boks 87, 4368 Varhaug, 4360 VARHAUG
  • Besøksadresse: Elgane 140
  • Kontordager: Tirsdager kl.18 00-21 00
  • Bankkonto:  3290.58.19428
  • Tlf: 51432559/ eller leder i styret på mobil(se styret for tlf)
  • E-post: elganemk@gmail.com
  • Hjemmeside: www.elganemk.no
  • Administrator e-post: Styret