Lisens 2024

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.

Hvordan kjøpe lisens?

https://nmfsport.no/utoverinformasjon/lisenser/?fbclid=IwAR3_0N_36QWQ0J9fzXKRWm79rlt9D5G7F5Q3vaxztQEP1P1o5lxAFO2Rulg


*Når lisenskurs er fullført, ta kontakt med Ronny Anda 412 23 636.


 Skriv ut eller ta bilde av lisens, denne må du i lag med medlemskort ha med deg på treninger/konkurranser.