Kontaktperson ATV: Martin Mæland


ATV Cross kjøres på samme måte og etter samme prinsipper som Motocross, på de samme banene.

ATV står for all-terrain vehicle. ATV i NMF sammenheng omfatter tre grener. For å kjøre ATV i Norge trenger du lisens, det kreves kjøring på en av NMFs godkjente baner og igjennom en klubb tilknyttet NMF.