Styret i Elgane Motorsykkelklubb 2017

Rolle: Navn: Mobil: epost:
  • Styreleder
Omund Thu 90521705 omund.thu@online.no
Nestleder Arid Bjarte Våland 99046898 bjarteav@gmail.com
Kasserer Elin Hobberstad 95147633 elinhob@online.no
Sekretær Lindy Moi 95816128 lindymoi@hotmail.com
Styrerep. Speedway Tarald Haaland 90506566 taraldh@hotmail.com
Styrerep. Motocross Finn Helge Haugland 91554727 fhhaugland@gmail.com
Styrerep. ATV Øystein Frøytlog 90071516 oystein@okbingo.no
Vararepresentant

Medl.ans. (Opnemt av styre)
Frank Selebø

Ronny Anda
97662607

41223636
frrose@live.no

ronny.anda@gmail.com


Kontaktperson speedway: Tarald Haaland

Kontaktperson motocross:Finn Helge Haugland

Kontaktperson ATV: Øystein Frøytlog


:
Hvordan redigerer jeg tekst på en tekstside?
Hvordan legger jeg til en ny tekst side?

Levert av IdrettenOnline