Lisens 2021

Alle som skal utøve aktivitet innen Norges Motorsportforbund må ha lisens. Lisensen inneholder en personforsikring (unntatt Radiostyrt Motorsport) og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. Lisensen er først gyldig når både medlemskap i klubben og lisensen er betalt. Ordinære lisenser er gyldig fram til 31. desember året lisensen er kjøpt.

Hvordan kjøpe lisens?

1. Meld deg inn i Elgane Motorsykkelklubb. Se her for å bli medlem. Er føreren under 16 år så er kravet fra NMF at også én foresatt melder seg inn som støttemedlem.

2. Fullfør E-læringskurs. Her må du først ta kurset som heter "Grunnkurs lisens i Norges motorsporforbund", deretter må du ta teorikurs i den grenen du har tenkt å delta i. 

  • For motocross "NMF Motocross - teori for kjørelisens"
  • For speedway "NMF Speedway - teori for kjørelisens"
  • For atv "NMF quad - teori for kjørelisens"

Når kurset er gjennomført og bestått må en huske på å skrive ut kursbeviset, dette skal sendes i lag med lisens søknaden som skal til NMF.

PS: er føreren i aldersgruppen 5-12 år, må kurset gjennomføres av en foresatt.

3. Les og fyll ut søknadskjema. Denne må en få underskrift på av enten greninstruktør, sikkerhetsleder/aktivitetsleder. Deretter sender du søknaden til nmf@nmfsport.no

4. Etter NMF har mottatt søknadskjema og åpnet for at du kan kjøpe lisens, finner du lisensen i MinIdrett. Detaljert gjennomgang av kjøp av lisens i MinIdrett finner du i PDF-format her.

5. For å logge inn i MinIdrett benytter du deg av “Idrettens ID”.

6. Lisensene dine ligger under fanen “Lisens”. Du må bekrefte denne og betalingen finner du i handlekurven.

7. Lisenssystemet er basert på at hver utøver må ha sin egen personlige brukerprofil hvor man har et hovedmedlemsskap i en klubb. Det er denne klubben man representerer på lisensen og i konkurranser. Dersom man ønsker å bytte hovedmedlemsskap må man søke om en klubbovergang.

8. Skriv ut eller ta bilde av lisens, denne må du i lag med medlemskort ha med deg på treninger/konkurranser.Link til NMF sin side om lisens:

https://www.nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/