AKTIVITETSLEDERE HØST 2017

Tirsdag 1. august Kenneth Gramstad Tlf.47509235
Søndag 6. august Rune Sandnes Tlf.92221403
Tirsdag 8. august Eirik Skipstad Tlf:92099982
Søndag 13. august Kjell Bjarne Nodland Tlf.99591198
Tirsdag 15. august Terje Vigre Tlf.90165042
Søndag 20. august Stein Arthur Vigre Tlf.90541786
Tirsdag 22. august Terje Øgård Tlf:94004299
Søndag 27. august Tor Arne Vigre Tlf: 92036784
Tirsdag 29. august Arild Åsmund Ånestad TLF: 97054738
Søndag 3. september Øystein Kvitvær Tlf: 48990585
Tirsdag 5. september Per Klingsheim Tlf.91335025
Søndag 10. september Jan Torstensen Tlf: 90834694
Tirsdag 12. september Kjetil Tjessem Tlf: 90563904
Søndag 17. september Jan Even Reinertsen Tlf: 94134566
Tirsdag 19. september Erlend Klingsheim Tlf.92854380
Søndag 24. september Finn Helge Haugland Tlf:91554727
Tirsdag 26. september Morten Bjorland Tlf: 99527520
Søndag 1. oktober Ronny Anda Tlf: 41223636
Tirsdag 3. oktober Anders Orstad Tlf: 92844788
Søndag 8. oktober Frank Selebø Tlf: 97662607
Tirsdag 10 oktober Gunnar Haugvalstad Tlf: 98228885
Søndag 15. oktober Martin Vagle Tlf: 90798720
Tirsdag 17. oktober Arild Anda Tlf: 41621133
Søndag 22. oktober John Arild Nord Varhaug Tlf: 91695396
Tirsdag 24. oktober Ronny Reiestad Tlf:48990220
Søndag 29. oktober Eirik Skipstad Tlf:92099982
Tirsdag 31. oktober Kjell Bjarne Nodland Tlf.99591198
Søndag 5. november Terje Vigre Tlf.90165042
Søndag 12. november Stein Arthur Vigre Tlf.90541786
Søndag 19. november Terje Øgård Tlf:94004299
Søndag 26. november Tor Arne Vigre Tlf: 92036784
Søndag 3. desember Arild Åsmund Ånestad TLF: 97054738
Søndag 10. desember Øystein Kvitvær Tlf: 48990585
Søndag 17. desember Kenneth Gramstad Tlf.47509235
Søndag 24. desember STENGT God Jul!
Søndag 31. desember STENGT Godt Nyttår!

NB: HVIS DU IKKE KAN PÅ OPPSATT DATO, SÅ MÅ DU RINGE EN PÅ LISTA OG BYTTE!
DET ER IKKE FINN HELGE ELLER FRANK SITT ANSVAR AT DU IKKE KAN.
DU KAN ALTSÅ IKKE RINGE DE, DU FINNER EN ANNEN SELV!!!

Powered by: Bloc